cột mốc của bạn

cup

nạp số tiền tương ứng
các mốc và nhận thưởng

MỐC 1 Nạp 2.000.000 VND

MỐC 2 Nạp 5.000.000 VND

MỐC 3 Nạp 20.000.000 VND

MỐC 4 Nạp 50.000.000 VND

MỐC 5 Nạp 250.000.000 VND

MỐC 6 Nạp 1.000.000.000 VND

MỐC 7 Nạp 2.500.000.000 VND

1000

2500

10000

25000

125000

500000

1250000

chi tiết thể lệ

Thể lệ tham dự

 • Chương trình áp dụng cho tất cả thành viên của TA88.
 • Chương trình áp dụng cho tất cả thành viên của TA88 có phát sinh cược ít nhất 1.000.000 tại các sản phẩm Thể thao và Live Casino (trong tuần diễn ra chương trình).

chi tiết chương trình

 • Khách hàng nhận thưởng dựa trên số tiền nạp tương ứng với mốc nạp cao nhất trong bảng Cơ cấu giải thưởng.
 • Nạp càng nhiều khách hàng nhận thưởng càng cao
 • Tiền thưởng được cộng vào tài khoản của khách hàng chậm nhất 14:00 thứ 2 của tuần kế tiếp.
 • Tiền thưởng từ Mốc 1 - 4: 1 vòng cược
 • Tiền thưởng từ Mốc 5 - 7: 2 vòng cược

Điều khoản & Điều Kiện

 • Tiền nạp cần phải trải qua ít nhất 1 vòng cược mới được tính vào tổng nạp hợp lệ.
 • Khách hàng trúng thưởng có hành vi đặt cược gian lận, TA88 hoàn toàn có quyền huỷ tư cách nhận thưởng.
 • TA88 có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Sự kiện ở bất cứ thời điểm nào.
 • Chương trình áp dụng điều kiện, điều khoản chung của TA88.